Na ovoj stranici nalazi se spisak udžbenika koji se koriste u nastavi na Odseku za energetiku. Ovaj spisak možete preuzeti u .doc ili u .pdf formatu.

  knjige.doc (120 kB)

  knjige.pdf (149 kB)
  Predmet: Elektroenergetske instalacije niskog napona
   

Prof. dr Miomir Kostić, Teorija i praksa projektovanja električnih instalacija, Beograd, 2002.

Miomir B. Kostić, Teorija i praksa projektovanja električnih instalacija, drugo, prošireno izdanje, Akademska misao, Beograd, 2005.


  Predmet: Električno osvetljenje
   

Prof. dr Miomir Kostić, Vodič kroz svet tehnike osvetljenja, Beograd, 2000.  Predmet: Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici
   

Z. Stojković, Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici - programski alati, Monografija, Elektrotehnički fakultet - Akademska misao, Beograd, Mart 2002., str. 297.

Z. Stojković, Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici - programski alati, Monografija, 2. izdanje, Elektrotehnički fakultet - Akademska misao, Beograd, mart 2003., str. 301.


  Predmet: Tehnika visokog napona
   

M. S. Savić, Z. Stojković, Tehnika visokog napona - atmosferski prenaponi, Monografija u izdanju Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, 1996., str.521.

M. S. Savić, Z. Stojković, Tehnika visokog napona - atmosferski prenaponi, Monografija, 2. dopunjeno i izmenjeno izdanje, Elektrotehnički fakultet, Beograd, okt. 2001., str.532.


  Predmet: Električna vuča
   

S.N. Vukosavić, Ž. Janda, L. Matić, Zbirka zadataka iz električne vuče, Univerzitet u Beogradu, 1997. (pomoćni udžbenik, 240 štampanih strana).

Skripta za predmet Elektrčna vuča, datoteka EG4EV2.pdf od 224 strane raspoloživa je na internet stranici predmeta EG4EV


  Predmet: Električne mašine i postrojenja
   

Skripta za predmet Električne mašine i postrojenja, datoteke scri_a.pdf, scri_b, scri_c i scri_d sa ukupno 188 strana raspoložive su na internet stranici predmeta TE4EMP.  Predmet: Mikroprocesorsko upravljanje elektromotornim pogonima
   

S.N. Vukosavić, Digitalno upravljanje električnim pogonima, Akademska misao, Beograd 2003. (monografija, 390 štampanih strana).

Skripta za predmet Mikroprocesorsko upravljanje elektromotornim pogonima, datoteka te5mue.pdf od 116 strana raspoloživa je na internet stranici predmeta TE5MUE.


  Predmet: Transformatori i mašine za jednosmernu struju
   

Đorđe Kalić, R. Radosavljević, Transformatori, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1991.

Đorđe Kalić, R. Radosavljević, Električne mašine za jednosmernu struju, ETF-Beograd, ISBN 86-7225-006-0, Beograd, 1996.

Đorđe Kalić, R. Radosavljević, Transformatori, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2001, ISBN 86-17-09089-8.

R. Radosavljević, Uputstva za vežbe iz ispitivanja električnih mašina, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, 1990.


  Predmet: Elektrotermija
   

Zoran Radaković, Milan Jovanović, Zbirka zadataka iz elektrotermije sa priručnikom za laboratorijske vežbe, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 1996, strana 364

Milan Jovanović, Osnovi elektrotermije i elektrotermička postrojenja, Nauka, Beograd, 1994, strana 247.


  Predmet: Specijalne električne instalacije
   

Milan Jovanović, Električne instalacije 2 (Specijalne instalacije), Elektrotehnički fakultet u Beogradu, 1996, strana 265.  Predmet: Analiza elektroenergetskih sistema
   

Nikola Rajaković, Analiza elektroenergetskih sistema 1, Beograd 2002.

Milan Ćalović, Andrija Sarić, Osnovi Analize elektroenergetskih mreža i sistema, Beograd 2004.

Nikola Rajaković, Milan Ćalović, Predrag Stefanov, Aleksandar Savić, 100 rešenih zadataka iz Analize elektroenergetskih sistema, Beograd 2002.


  Predmet: Regulacija elektroenergetskih sistema
   

Milan Ćalović, Regulacija Elektroenergetskih sistema, Beograd 1997.

Milan Ćalović, Predrag Stefanov, Zbirka rešenih zadataka iz Regulacije Elektroenergetskih sistema, Beograd 2000.


  Predmet: Planiranje elektroenergetskih sistema
   

Ivan Škokljev, Planiranje Elektroenergetskih sistema, Beograd 2000.

Milan Ćalović, Andrija Sarić, Planiranje elektroenergetskih sistema - Prvi deo: Principi i metodologija planiranja elektroenergetskih sistema, Beograd 2000.

Milan Ćalović, Andrija Sarić, Predrag Stefanov, Planiranje elektroenergetskih sistema - Drugi deo: Rešeni zadaci, Beograd 2000.


  Predmet: Eksploatacija elektroenergetskih sistema
   

Milan Ćalović, Andrija Sarić, Eksploatacija elektroenergetskih sistema, Beograd 1999.

Milan Ćalović, Andrija Sarić, Zbirka rešenih zadataka iz Eksploatacije elektroenergetskih sistema, Beograd 1999.


  Predmet: Elementi elektroenergetskih sistema
   

Dr Milenko B. Đurić, Elementi EES-a, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 1998.  Predmet: Relejna zaštita
   

Dr Milenko B. Đurić, Tehnika zaštite u elektroenergetici, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 1998.  Predmet: Elektrane i razvodna postrojenja
   

J. Nahman, V. Mijailović, Visokonaponska postrojenja, Beopres, Beograd, 2000.

J. Nahman, V. Mijailović, Odabrana poglavlja iz visokonaponskih postrojenja, Akademska misao, Beograd, 2002.

J. Nahman, D. Salamon, V. Mijailović, Visokonaponska postrojenja - zbirka rešenih zadataka sa prilozima, Akademska misao, Beograd, 2002.

J. Nahman, Metode analize pouzdanosti elektroenergetskih sistema, Naučna knjiga, Beograd, 1992.


  Predmet: Mehanika
   

Dr Dejan Popović, Dr Dušan Mikičić, Mehanika - rešeni zadaci, Naučna knjiga, Beograd, 1992.

Dr Dušan Mikičić, Dragan Mikičić, dipl. ing., Tehnička mehanika i hidraulika - zbirka rešenih zadataka, Građevinska knjiga, Beograd, 1999.