Elektrotehnički fakultet

Univerzitet u Beogradu

Elektrotehnički fakultet

Odsek za energetiku

Katedra za elektroenergetske sisteme

Katedra za energetske pretvarače i pogone